Zagospodarowanie terenu przy pawilonie Zodiak

Zagospodarowanie terenu przy pawilonie Zodiak
Projekt konkursowy

Rok: 2014

Zespół: Anna Demarczyk, Dariusz Demarczyk, Piotr Dubec, Aleksandra Marszałek


Projektowany teren ma zadane wiele funkcji; jest miejscem spotkań mieszkańców, debaty publicznej, przestrzenią ekspozycji i działań artystycznych. Jest również jednym z niewielu terenów zieleni zlokalizowanych przy Pasażu Wiecha.

Nadrzędnym celem projektu jest ukształtowanie sceny dla wydarzeń kulturalnych i społecznych wynikających z funkcji Pawilonu Architektury Zodiak. Istotną rolę odgrywa możliwość łatwej adaptacji przestrzeni przy pawilonie do różnych aktywności. Lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy wymaga całorocznej atrakcyjności miejsca, niezależnie od charakteru, częstotliwości i cykliczności wydarzeń kulturalnych. Stąd też, w nawiązaniu do wcześniejszego sposobu organizacji terenu, wprowadzamy wielofunkcyjny element wodny.

Intensywność i rodzaj obrazu wodnego można dostosować do warunków pogodowych, pory roku i aktualnych wydarzeń. Wachlarz obrazów wodnych bazuje na trzech rozwiązaniach technicznych: układzie dysz spieniających zlokalizowanych w podstawie bryły, kurtynie wodnej generowanej przez górne krawędzie obiektu oraz systemie zamgławiaczy rozmieszczonych równomiernie wzdłuż wszystkich krawędzi. Forma fontanny umożliwia wyświetlanie obrazu na kurtynie wodnej lub projekcję na ekranie z płótna zamocowanego do ramy fontanny.

Rolę siedzisk pełnią ławy betonowe. Wysunięcie betonowych monolitów poza obrys placu podkreśla główne kierunki komunikacji. Oprócz małej architektury na stałe związanej z gruntem zaprojektowano strefy dla mebli zewnętrznych i sezonowych ogródków gastronomicznych.
Zagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie Zodiak