Ogród przydomowy Zręcin

Ogród przydomowy Zręcin
Lokalizacja: Zręcin, pow. krośnieński

Powierzchnia: 1700 mkw

Zakres: mała architektura, nawierzchnie, ogrodzenie, zieleń, nawadnianie, oświetlenie, nadzór


Działka, na której zlokalizowany jest ogród znajduje się na obrzeżach niedużej miejscowości. Otacza ją otwarty krajobraz z mozaiką pól. Z okien budynku rozciąga się panorama Zręcina z charakterystyczną dominantą kościoła p.w. Świętego Stanisława. Sam dom jest wpisany w nowo powstającą zabudowę liniową wzdłuż lokalnej drogi na tzw. 'Przylaskach'. Kontekst przyrodniczy tworzą zróżnicowane florystycznie łąki i nieużytki oraz nieliczne zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, stanowiące przedpole większego kompleksu leśnego. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu ze znacznym spadkiem terenu w kierunku wschodnim. Budynek został posadowiony bliżej zachodniej granicy posesji. Założeniami właścicieli było wykorzystanie walorów krajobrazowych działki przy utrzymaniu ogrodu we współczesnej stylistyce, nawiązującej do architektury domu.

Zaproponowaliśmy dwie koncepcje przedstawiające różne podejście, zarówno do funkcji, jak i sposobu kształtowania terenu otaczającego budynek. W pierwszym wariancie południowo-wschodnia część działki została podzielona na dwa tarasy przez mur oporowy. Powstałą różnicę wysokości wykorzystano do lokalizacji tzw. piwniczki ziemnej. Dzięki temu zabiegowi powstał taras widokowy na górnym poziomie oraz ustronne, osłonięte miejsce na ogród uprawny i część gospodarczą poniżej muru. Druga koncepcja została oparta o murki i formy z koszy gabionowych. Taras został wysunięty w kierunku południowo-wschodniego narożnika działki. Ściana z elementem wodnym kadruje widok na sylwetę wsi, przesłaniając mniej atrakcyjną współczesną zabudowę. Geometrię układu podkreślają linie murków i niskich żywopłotów oraz wyraźne krawędzie płaszczyzn terenu.
Ogród przydomowy ZręcinOgród przydomowy ZręcinOgród przydomowy Zręcin