Ogród przydomowy, Potakówka

Ogród przydomowy, Potakówka
Lokalizacja: Potakówka, pow. jasielski

Powierzchnia: 5262 mkw

Zakres: mała architektura, nawierzchnie, zieleń, instalacje ogrodowe.


Projektowana działka znajduję się na obrzeżu zabudowy wsi. Jej bezpośrednie sąsiedztwo stanowią pola uprawne z kompleksem leśnym w tle. Na działce zbudowano współczesny dom, wpisany w ukształtowanie terenu. Głównym założeniem projektu było dostosowanie tradycyjnych funkcji ogrodu do idei i charakteru budynku.

Zastaliśmy teren już częściowo zagospodarowany, co skłoniło nas do stworzenia dwóch koncepcji docelowego kształtu ogrodu. Pierwsza jest całkowicie podporządkowana skali i estetyce domu – ogród ma przede wszystkim eksponować ciekawą bryłę budynku, stanowić jego przedpole oraz podkreślać wartościowe powiązania widokowe. W drugim wariancie staraliśmy się zaadaptować jak najwięcej elementów istniejących, w tym przebieg drogi dojazdowej, układ ogrodzenia, zieleń. Zaproponowano również stworzenie strefy produkcyjnej z budynkiem gospodarczym / szklarnią. Większa różnorodność elementów jest równoważona ich oszczędną formą architektoniczną.
Ogród przydomowy, PotakówkaOgród przydomowy, PotakówkaOgród przydomowy, PotakówkaOgród przydomowy, PotakówkaOgród przydomowy, PotakówkaOgród przydomowy, Potakówka