Ogród w Łężanach

Ogród w Łężanach
Lokalizacja: Łężany, pow. krośnieński

Powierzchnia: 970 mkw

Zakres: mała architektura, nawierzchnie, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, nadzór nad realizacją


Ogród jest zlokalizowany w niedużej miejscowości w pobliżu Krosna. Zabudowę tworzy tu ciąg wolno-stojących domów jednorodzinnych zlokalizowanych w jednej linii zabudowy wzdłuż drogi lokalnej. Za zabudową znajdują się tereny rolne. Przedmiotowa działka ma kształt prostokąta o zbliżonej długości i szerokości. Budynek znajduje się w północno-wschodniej części działki. Dwuskrzydłowy dom mieści część mieszkalną oraz przestrzeń przeznaczoną na działalność komercyjną.

Założeniem projektu było stworzenie ogrodu dopasowanego do zabudowy, oszczędnego w formie i racjonalnego ekonomicznie. Kompozycja ogrodu jest oparta na siatce prostokątnych modułów, w którą wpisano elementy architektoniczne i rytmiczne nasadzenia. Pod względem funkcji działka została podzielona na cztery podstawowe strefy. W części północnej koncentruje się komunikacja. Od wschodu zlokalizowano zaplecze gospodarcze. Na południe rozciąga się ogród wypoczynkowo-rekreacyjny z tarasami i dużym, częściowo zadrzewionym trawnikiem. W części zachodniej zlokalizowano ogród żwirowy z nasadzeniami traw i bylin. Z trzech stron działki zastosowano ogrodzenia stanowiące barierę wizualną. Od strony niezabudowanych przyległości zachowano otwarcie widokowe.
Ogród w ŁężanachOgród w ŁężanachOgród w ŁężanachOgród w ŁężanachOgród w ŁężanachOgród w Łężanach