Lorneta

Lorneta
Obiekt architektoniczny w fazie koncepcyjnej


Lorneta w zamyśle jest obiektem wolno-stojącym, o charakterze pawilonu ogrodowego/altany. Koncepcja powstała z myślą o działkach rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscach o dużych walorach krajobrazowych. Realizuje ona ideę miejsca – schronienia w dzikim otoczeniu. Projekt zakłada stworzenie obiektu powtarzalnego, łatwego do adaptacji, o stosunkowo prostej konstrukcji, ale charakterystycznego i kompletnego w formie.

Opracowany kształt oraz punktowe fundamentowanie mają na celu zmniejszenie powierzchni styku budowli z gruntem, co pozwala na swobodny przepływ wody pod obiektem. Jednolite, dachówkowato ułożone poszycie dachu i ścian dobrze odprowadza wodę opadową. Zasadniczym materiałem do budowy Lornety jest drewno (sklejka, deski, łaty, gont i stolarka okienna). W prezentowanej wersji przyjęto szklaną fasadę z drzwiami przesuwnymi oraz kozę opalaną drewnem do ogrzania wnętrza. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie kilkunastocentymetrowej warstwy izolacji termicznej.
Lorneta