Pasaż Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Pasaż Marii Konopnickiej w Ciechanowie
Projekt konkursowy

Rok: 2013

Zespół: Anna Demarczyk, Dariusz Demarczyk, Piotr Dubec


Projektowany pasaż rozciąga się pomiędzy liniami zabudowy ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych i Warszawskiej w Ciechanowie. Na terenie opracowania wydzielono trzy strefy funkcjonalno-przestrzenne: spacerowo-rekreacyjną (pas łączący ulicę Warszawską z ulicą 11 Pułku Ułanów Legionowych), rekreacyjną (w formie ogrodu miejskiego z elementem wodnym przylegającego do w/w), parkingową (w centralnej i północnej części kwartału zabudowy)

W projekcie uwzględniono lokalizację istniejącej tablicy upamiętniającej postać Marii Konopnickiej na betonowym cokole w formie pulpitu. Brama do pasażu znajduje się w linii zabudowy ul. Warszawskiej. Mała architektura została wykończona drewnem, w wertykalnym układzie, nawiązującym do elewacji dawnego Domu Ludowego. Dodatkowo wprowadzono nawierzchnię drewnianą o zarysie nieistniejącego już budynku. W centralnej części pasażu, u wejścia do ogrodu znajduje się inskrypcja w nawierzchni. Jest to strofa z wiersza M. Konopnickiej „Kwiaty”.

Projekt zakłada pozostawienie dużych drzew, które są wartościowymi elementami obecnego ekosystemu. Zaprojektowano nowe nasadzenia roślinności drzewiastej i zielnej o chrakterze osłonowym i ozdobnym. Wzdłuż pasażu zaproponowano szpalery grabów kolumnowych dobrze znoszących zacienienie. Przy pawilonie handlowym zagajnik brzozowy. Wzdłuż istniejących garaży jednostronną aleję klonową. Na rabatach zaplanowano nasadzenia grup bylin i traw ozdobnych z istotnym udziałem gatunków rodzimych. Przewiduje się możliwość zagospodarowania roślinnością pnącą ścian budynków od południowej strony pasażu.
Pasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w Ciechanowie